JobbLoop er et nyskapende inkluderingssamarbeid mellom arbeidsgivere, unge arbeidssøkere og NAV – med sosiale entreprenører som drivere.

En driver er en som identifiserer muligheter i nye regioner og innen nye bransjer – og som rekrutterer virksomheter og er aktive i etableringen av Loop-samarbeid. Modellen er enkel – men den rommer mye. Tre virksomheter går sammen om å tilby arbeidstrening til tre unge arbeidssøkere. Virksomhetene danner en sløyfe – et årshjul – der arbeidssøkerne rullerer fire måneder i hver av de tre virksomhetene – med løfte om ett år arbeidspraksis til sammen. Modellen har fått navnet JobbLoop, men omtales oftest bare som Loop eller Loop-samarbeid.

JobbLoop kom til på initiativ fra arbeidsgivere – og arbeidsgiverforankring er et viktig prinsipp i dette samarbeidet. Driverrollen – sammen med arbeidsgivere som motorer i Loopene – mener vi er særlig avgjørende for de gode resultatene vi ser.

NAV har oversikt over aktuelle kandidater og ansvar for den individuelle oppfølgingen av arbeidssøkere og arbeidsgivere. NAV tar også ansvar for å koordinere aktivitetene i Loopene. En Loop er som et årshjul med fellessamlinger og oppfølgingspunkter som sikrer god struktur og tett oppfølging.

Driverne rekrutterer virksomheter i bransjer som har varierte og spennende arbeidsoppgaver, og som også representerer et visst rekrutteringsbehov. Selv om arbeidstrening kan være verdifullt i seg selv, er målet med en vellykket arbeidspraksis at det skal skape muligheter for ordinært arbeid eller utdanning. De arbeidsgiverne som vi rekrutterer, går inn i samarbeidet med forpliktelse, engasjement og en positiv forventning om å lykkes. Denne forpliktelsen blir ytterligere forsterket gjennom måten vi organiserer aktivitetene i Loopene på – og på de arenaene og møteplassene vi etablerer for samhandling og læring. Når vi kaller JobbLoop for et inkluderingssamarbeid, er det for å understreke en sterk tro på at vi sammen får til mer.