JOBBLOOP SKAPER MULIGHETER FOR UNGE ARBEIDSSØKERE!

Som arbeidssøker i JobbLoop får du mulighet til å bli kjent med og vise deg frem for tre arbeidsgivere. Du får teste ut og øve deg i arbeidsoppgaver som du har interesse av å lære mer om eller videreutvikle. Målet er at du skal stå sterkere som arbeidssøker.

Deltakelse i JobbLoop starter med at du blir invitert av din NAV-veileder til en Kick-off. Dette er en møteplass for arbeidssøkere, arbeidsgivere og NAV. Sammen med rundt ti andre unge under 30 år, blir du invitert til en Kick-Off. Målet er at arbeidssøkere og arbeidsgivere skal bli kjente med hverandre. På Kick-Off er vi opptatt av det du er interessert i, hva du kan tenke deg å lære mer om og områder du ønsker å videreutvikle. Vi er ikke på jakt etter «den beste», men vi er opptatt av å skape muligheter og best mulig match mellom arbeidssøker og arbeidsgiver. På bakgrunn av hvordan vi lærer hverandre å kjenne denne dagen, inviterer arbeidsgiverne 3 arbeidssøkere inn i loopen. Målet er uansett å skape en fin og verdifull dag for samtlige som deltar på Kick-Off. I forkant av Kick-Off er det viktig at du tenker gjennom hva du syns er spennende. Vær deg selv og se dette som en mulighet for å bli kjent med tre bedrifter.

Når du har blitt invitert med videre begynner selve JobbLoop programmet. Som deltaker får du tilbud om å jobbe 4 måneder i hver av de tre bedriftene, med arbeidsoppgaver som dere blir enige om i fellesskap. Du er i arbeidstrening og får din ytelse gjennom NAV, men på arbeidsplassen er du en av alle de ansatte. Du får oppfølging og opplæring av bedriften, og du får en mentor som du blir ekstra godt kjent med. For mange er målet å kvalifisere seg til ordinært arbeid. Det kan også være å kvalifisere til læreplass eller finne ut av hva du trenger av skole og/eller helsehjelp for å komme i arbeid. NAV vil følge opp både deg og arbeidsgiveren din, og ordner det formelle som skal på plass ved arbeidstrening.

Etter 4 måneder bytter du til en ny bedrift i Loopen. Du og leder/mentor snakker om hva du bør bygge videre på i neste bedrift og hva du trenger i videre arbeidstrening. Å skifte bedrift gir deg muligheten til å lære mye nytt og få flere kontakter i arbeidslivet. Før du skal bytte vil du bli kjent med den nye bedriften og hvem og hva som venter deg der. Under hele programmet er du arbeidssøker og kan gå ut av JobbLoop om du får tilbud om arbeid eller skole.
Etter 8 måneder bytter du – for andre gang – til en ny bedrift i Loopen. Også her er det viktig med åpenhet om hva som er viktig for deg for at du skal lære så mye som mulig og komme lenger på veien mot arbeid. Dette er en ny mulighet til å lære nye ting og kvalifisere for arbeid. NAV vil fortsette med å kalle inn til samtaler mellom deg og arbeidsgiver/mentor. Dette kommer i tillegg til den daglige oppfølgingen fra arbeidsplassen.

Når du avslutter JobbLoop etter ett år, får du dokumentasjon som viser at du har jobbet med ulike arbeidsoppgaver i tre bedrifter.