JOBBLOOP SKAPER MULIGHETER FOR ARBEIDSGIVERE!

Som arbeidsgiver i JobbLoop får du mulighet til å delta i et nyskapende inkluderingssamarbeid. Sammen med to andre virksomheter etablerer dere et Loop-samarbeid – og inviterer unge arbeidssøkere til å øve seg på å stå i arbeid. Dette er en modell som gjør det mulig for dere å ta sosialt ansvar, samtidig som dere får hjelp til å rekruttere og utvikle kompetanse i egen virksomhet.

Det første møtet mellom dere og aktuelle Loop-kandidater er på Kick-Off. Formålet med Kick-Off er at arbeidssøkerne skal bli kjent med din bedrift og du skal bli kjent med kandidatene og dine samarbeidsparter i NAV. Du har et innlegg der du forteller om bedriften din, hvorfor dere er med i JobbLoop og hvordan det er å jobbe hos dere. Du får mulighet til å bli kjent med kandidatene ved samtale i mindre grupper. Etter at dere har blitt kjent med alle kandidatene, skal dere – i samarbeid med to andre arbeidsgivere, representant fra Jobbloop og NAV – vurdere hvilke tre kandidater som er aktuelle å invitere inn i Jobbloopen. På Kick-Off planlegges individuell oppstart for de tre kandidatene i hver av de tre bedriftene.

Du har nå fått en ny medarbeider som skal være en del av din arbeidsplass i fire måneder. NAV tar initiativ til et oppstartsmøte. Tema der er innhold og mål med arbeidstreningen og hvilke opplæring og støtte det vil være behov for. Kandidaten gjøres kjent med hva som gjelder av rutiner og forventninger til de ansatte. Kandidaten skal være en av de ansatte og arbeidsoppgaver og arbeidstid skal være så ordinært som mulig. Det er en fordel hvis du, eller mentor, har forberedt et introduksjonsforløp og legger fra fram konkrete oppgaver dere kan foreslå for kandidaten. Vanskelighetsgraden av arbeidsoppgavene er noe dere løpende må vurdere og dette vil i høy grad avhenge av kandidatens kunnskap og læringsevne.

Etter 4 måneder går din kandidat videre til neste bedrift og du vil ta imot en ny kandidat. Husk på at disse ikke nødvendigvis har samme interesser, kompetanse eller målsetting. Sett av tid til å bli kjent med den nye medarbeideren og tilpass arbeidsoppgavene deretter. Vær tydelig på tilbakemeldinger og ha fokus på å hjelpe kandidaten til å se sine styrker og ressurser.Etter nye 4 måneder rullerer din kandidat videre til neste bedrift og du vil ta imot enda en ny kandidat. Gjenta gjerne overgangen – sett av tid til å bli kjent og tilpass arbeidsoppgavene deretter.

Etter 1 år har du hatt 3 kandidater innom bedriften. Det vil være verdifullt for disse å få råd og tips om muligheter for videre arbeid hos dere eller andre aktører i nettverket. Husk at arbeidssøkeren er her for å bygge kompetanse og erfaring. Arbeidstrening kan være verdifullt i seg selv, men målet med en vellykket arbeidstrening er ordinært arbeid eller utdanning.